Bedienungsanleitung AEG-ELECTROLUX ERB40033W1

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter… VERGESSEN SIE NICHT DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM KAUF ZU LESEN!!!

Gesponsorte Links

Falls dieses Dokument mit den von Ihnen gesuchten Bedienungsanleitungen, Handbüchern, Ausstattungen und Form übereinstimmt, laden Sie es jetzt herunter. Lastmanuals ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang zum AEG-ELECTROLUX ERB40033W1 Benutzerhandbuch Wir hoffen die AEG-ELECTROLUX ERB40033W1 Bedienungsanleitung ist hilfreich für Sie.

DieBedienungsAnleitung-Hilfe zum Download von AEG-ELECTROLUX ERB40033W1.


AEG-ELECTROLUX ERB40033W1 : Laden Sie die komplette Bedienungsanleitung herunter (17497 Ko)

Handbuch Zusammenfassung: Gebrauchsanweisung AEG-ELECTROLUX ERB40033W1

Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

[. . . ] Dodrzujte pokyny uvedené v tomto návodu k pouzití, abyste neohrozili své zdraví a majetek, a uvdomte si, ze výrobce nerucí za úrazy a poskození zpsobené jejich nedodrzením. Bezpecnost dtí a hendikepovaných osob · Tento spotebic nesmjí pouzívat osoby (vcetn dtí) se snízenými fyzickými, smyslovými nebo dusevními schopnostmi, nebo bez paticných zkuseností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovdné za jejich bezpecnost, nebo jim nedávají píslusné pokyny k pouzití spotebice. Na dti je teba dohlédnout, aby si se spotebicem nehrály. · Jestlize likvidujete starý spotebic, vytáhnte zástrcku ze zásuvky, odíznte napájecí kabel (co nejblíze u spotebice) a odstrate dvee, aby nedoslo k úrazu dtí elektrickým proudem, nebo se dti nemohly zavít uvnit. [. . . ] Ne csatlakoztassa a készüléket, ha sérült. Az esetleges sérüléseket azonnal jelentse ott, ahol a készüléket vásárolta. · Ajánlatos legalább négy órát várni a készülék bekötésével és hagyni, hogy az olaj visszafolyjon a kompresszorba. · Megfelel levegáramlást kell biztosítani a készülék körül, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. Az elégséges szellzés elérése érdekében kövesse a vonatkozó üzembe helyezési utasításokat. · Amikor csak lehetséges, a készülék hátlapja fal felé nézzen, hogy el lehessen kerülni a forró alkatrészek (kompresszor, kondenzátor) megérintését vagy megfogását az esetleges égési sérülések megelzése érdekében. · A készüléket nem szabad radiátorok vagy tzhelyek közelében elhelyezni. · Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hozzáférhet legyen a készülék telepítése után. · A készüléket csak ivóvízhálózathoz csatlakoztassa. 9) Szerviz · A készülék szervizeléséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerelnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie. · A készüléket kizárólag arra felhatalmazott szervizközpont javíthatja, és csak eredeti pótalkatrészek használhatók. electrolux 19 Környezetvédelem Ez a készülék sem a htfolyadék-keringet rendszerben, sem a szigetel anyagokban nem tartalmaz az ózonréteget károsító gázokat. A kisebb darabok még akár fagyasztott állapotban, közvetlenül a fagyasztóból kivéve is megfzhetk: ebben az esetben a fzés ideje meghosszabbodik. Frissentartó doboz A frissentartó doboz alkalmas friss élelmiszerek (például hal, hús, tenger gyümölcsei) tárolására, mivel a hmérséklet itt alacsonyabb, mint a htszekrény többi részében. Ez a htszekrény alsó részében, közvetlenül a zöldséges fiók fölött található. Hasznos javaslatok és tanácsok Normál mködéssel járó hangok · Esetleg egy halk csobogó vagy bugyborékoló hangot is lehet hallani, amikor a htközeget a rendszer a hátsó tekercseken vagy vezetéken. · Amikor a kompresszor be van kapcsolva, a htszekrényben körbe halad a szivattyúzott anyag; ekkor zümmög és pulzáló zaj hallatszik a kompresszor fell. Ez egy természetes, veszélytelen fizikai jelenség. · A kompresszor ki- vagy bekapcsolásakor hallani lehet a hmérséklet-szabályozó halk kattanását. Ez normális jelenség. Ápolás és tisztítás Figyelem Bármilyen karbantartási mvelet eltt áramtalanítsa a készüléket a hálózati csatlakozódugó kihúzásával. Ennél a készüléknél szénhidrogén van a htegységben; ezért csak megbízott szerel végezhet rajta karbantartást, és töltheti fel újra. A htszekrény leolvasztása Rendeltetésszer használat közben a dér minden alkalommal automatikusan leolvad a htrekesz párologtatójáról, amint leáll a kompresszor. A jégmentesítéssel keletkezett víz a készülék hátulján kialakított elvezet csatornán keresztül egy, a kompresszoron elhelyezett tartályba kerül, ahol párolgásával hozzájárul a kompresszor htéséhez. Fontos, hogy a vízelvezet csatorna közepén látható lefolyónyílást, amely a jégmentesítésbl származó vizet befogadja, rendszeresen megtisztítsa, nehogy a víz túlfolyjon és rácsöpögjön a készülékben lév élelmiszerekre. [. . . ] Ak domáca sieová zásuvka nie je uzemnená, spotrebic pripojte k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi. Výrobca odmieta akúkovek zodpovednos pri nedodrzaní hore uvedených bezpecnostných opatrení. Zadné vymedzovacie vlozky Vo vrecku s dokumentáciou sú dve vlozky, ktoré sa musia namontova ako na ilustrácii. 48 electrolux Povote skrutky a vlozte vymedzovaciu vlozku pod hlavicku skrutky, potom skrutky opä utiahnite. 2 1 3 Vyrovnanie do vodorovnej polohy Pri instalácii spotrebica zabezpecte jeho vyrovnanie do vodorovnej polohy. Dosiahnete to dvoma nastavitenými nozickami na spodnej prednej strane. Moznos zmeny smeru otvárania dverí Varovanie Pred akýmkovek zásahom vytiahnite zástrcku spotrebica zo zásuvky elektrickej siete. [. . . ]

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR DEN DOWNLOAD VON GEBRAUCHSANLEITUNG AEG-ELECTROLUX ERB40033W1

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter…
DieBedienungsAnleitung kann in keiner Weise dafür verantwortlich gemacht werden, dass gesuchte Dokumente nicht verfügbar, unvollständig oder in einer fremden Sprach verfasst sind, oder wenn Produkt oder Sprache nicht der Beschreibung entsprechen. DieBedienungsAnleitung bietet keinerlei Übersetzungsdienste an.

Wenn Sie die Bedingungen akzeptieren, klicken Sie auf "Das Benutzerhandbuch herunterladen" am Ende dieses Vertrages, der Download von Handbuch AEG-ELECTROLUX ERB40033W1 startet dann.

Suchen Sie nach einem Bedienungsanleitung

 

Copyright © 2015 - DieBedienungsAnleitung - Alle Rechte vorbehalten.
Warenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer

flag