Bedienungsanleitung CONSTRUCTA CA274230NL annexe 1

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter… VERGESSEN SIE NICHT DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM KAUF ZU LESEN!!!

Gesponsorte Links

Falls dieses Dokument mit den von Ihnen gesuchten Bedienungsanleitungen, Handbüchern, Ausstattungen und Form übereinstimmt, laden Sie es jetzt herunter. Lastmanuals ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang zum CONSTRUCTA CA274230NL Benutzerhandbuch Wir hoffen die CONSTRUCTA CA274230NL Bedienungsanleitung ist hilfreich für Sie.

DieBedienungsAnleitung-Hilfe zum Download von CONSTRUCTA CA274230NL.


CONSTRUCTA CA274230NL annexe 1: Laden Sie die komplette Bedienungsanleitung herunter (1276 Ko)

Handbuch Zusammenfassung: Gebrauchsanweisung CONSTRUCTA CA274230NLannexe 1

Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

[. . . ] de nl Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Constructa GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000372574 B Geschätzter Kunde: Wir danken Ihnen und beglückwünschen Sie zu Ihrer Wahl. Dieses praktische, moderne und funktionale Gerät wird aus erstklassigen Materialien hergestellt, die während des gesamten Produktionsprozesses einer strikten Qualitätskontrolle unterzogen und eingehend geprüft wurden, um Ihre Anforderungen nach einem perfekten Kochfeld zu erfüllen. Daher möchten wir sie bitten, diese einfache Anweisung aufmerksam durchzulesen und einzuhalten, um bereits ab der ersten Benutzung unübertroffene Ergebnisse zu erzielen. [. . . ] - Die Gasauslässe der Brenner - Die Gasauslässe der sind verschmutzt. wenn der Gasstrom nicht normal erscheint, oder wenn kein Gas ausströmt? . . . wenn die Sicherheitsvorrichtungen der einzelnen Brenner nicht funktionieren? - Nach dem Zünden des Brenners den Schalter noch ein paar Sekunden gedrückt halten. - Die Gasauslässe der Brenner - Die Gasauslässe der sind verschmutzt. -Der Schalter wurde nicht lange genug gedrückt gehalten. 11 Wenn Sie unseren Kundendienst rufen, geben Sie bitte folgendes an: E - NR FD Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild Ihres Geräts auf der Unterseite des Kochfelds. Garantiebedingungen Die Garantiebedingungen, die auf dieses Gerät Anwendung finden, werden von unserer Vertretung in Land des Gerätekaufs festgelegt. Auf Wunsch ist der Verkäufer, bei dem Sie das Gerät erworben haben gerne bereit, Ihnen Einzelheiten hierzu mitzuteilen. Zur Inanspruchnahme der Garantie muss in allen Fällen der Kaufbeleg vorgelegt werden. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor. 12 Geachte gebruiker Wij danken u voor uw keuze voor dit apparaat. Dit praktische, moderne en functionele apparaat is vervaardigd uit materialen van hoge kwaliteit, die gedurende het hele proces zijn onderworpen aan een strenge controle en die nauwkeurig getest zijn, zodat het apparaat aan al uw eisen voor koken voldoet. Wij verzoeken u derhalve om deze eenvoudige aanwijzingen door te lezen en op te volgen, zodat u vanaf het eerste gebruik verzekerd bent van een optimaal resultaat. U vindt er belangrijke informatie, niet alleen wat betreft gebruik, maar ook over veiligheid en onderhoud. Om onze producten te vervoeren zijn er beschermende verpakkingen nodig. Wij beperken de verpakkingen tot het hoogst noodzakelijke en alle materialen zijn hergebruikbaar. U kunt, net als wij, meewerken aan het behoud van het milieu, door de materialen in de dichtstbijzijnde daarvoor bestemde container te gooien. Gebruikte olie dient niet door de gootsteen te worden gespoeld, aangezien dat belastend is voor het milieu. Giet het in een afsluitbare bak en lever het in bij een inzamelpunt of gooi het, indien dat niet mogelijk is, in uw vuilnisemmer (het komt dan uiteindelijk op een stortplaats terecht en, hoewel dit niet de beste oplossing is, wordt op deze manier vervuiling van het water tegengegaan). Alvorens een oud apparaat af te danken, dient u het onbruikbaar te maken. Uw gemeente kan u informeren waar zich het dichtstbijzijnde inzamelpunt bevindt. BELANGRIJK: Indien, in tegenstelling tot onze verwachtingen, het apparaat schade vertoont of niet voldoet aan de voorziene kwaliteitseisen, verzoeken we u om ons dit zo snel mogelijk te laten weten. Opdat de garantie geldig zou zijn, mag het apparaat niet gemanipuleerd noch onderworpen zijn aan een ongeschikt gebruik. De verpakking en uw oude apparaat Als op het typeplaatje van uw apparaat het symbool volgende aanwijzingen op: óstaat; volg dan de Milieuvriendelijk afvoeren Pak het apparaat uit en voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektriscche en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment WEEE). De richtlijn geeft het kader ann voor de in de EU geldige terugneming en verwerking von oude. 13 ó INHOUD Waarschuwingen omtrent veiligheid Onderdelen van de kookplaat Gaspitten Geadviseerde diameter van de pan (cm) Kookadviezen Waarschuwingen voor het gebruik Koken Reiniging en onderhoud Storingen Garantievoorwaarden 15 17 18 19 20 21 21 22 23 24 14 Waarschuwingen omtrent veiligheid Lees deze handleiding aandachtig door zodat u het apparaat op een goede en veilige manier kunt gebruiken. Alle werkzaamheden inzake installatie, afstelling en aanpassing aan een ander gastype moeten uitgevoerd worden door een geautoriseerde vakman, waarbij de toepasbare normen en wetgeving nageleefd moeten worden en ook de voorschriften van de lokale elektriciteits- en gasmaatschappijen. [. . . ] Maak het oppervlak van het verwarmingselement na elk gebruik schoon, als het afgekoeld is. Om de branders en de roosters in goede staat te behouden dienen deze regelmatig te worden gereinigd door ze onder te dompelen in zeepsop en ze met een niet metalen spons schoon te maken. Op deze manier blijven de openingen en gleuven schoon en vrij, zodat de vlam correct kan braden Droog de bovenkant van de branders en de roosters af als ze nat zijn geworden. Zorg er na het schoonmaken en drogen van de gaspitten voor dat de hoedjes goed op de vlamverdeler worden geplaatst. Zandkorrels, die bijvoorbeeld afkomstig zijn van groente, kunnen krassen op het glazen oppervlak maken. Indien door langdurig gebruik de laag van de elektrische kookplaat is vervaagd, sprenkel dan wat oliedruppels of een speciaal schoonmaakmiddel op de plaat. [. . . ]

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR DEN DOWNLOAD VON GEBRAUCHSANLEITUNG CONSTRUCTA CA274230NL

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter…
DieBedienungsAnleitung kann in keiner Weise dafür verantwortlich gemacht werden, dass gesuchte Dokumente nicht verfügbar, unvollständig oder in einer fremden Sprach verfasst sind, oder wenn Produkt oder Sprache nicht der Beschreibung entsprechen. DieBedienungsAnleitung bietet keinerlei Übersetzungsdienste an.

Wenn Sie die Bedingungen akzeptieren, klicken Sie auf "Das Benutzerhandbuch herunterladen" am Ende dieses Vertrages, der Download von Handbuch CONSTRUCTA CA274230NL startet dann.

Suchen Sie nach einem Bedienungsanleitung

 

Copyright © 2015 - DieBedienungsAnleitung - Alle Rechte vorbehalten.
Warenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer

flag