Bedienungsanleitung HUSQVARNA 266 SPARE PARTS

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter… VERGESSEN SIE NICHT DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM KAUF ZU LESEN!!!

Gesponsorte Links

Falls dieses Dokument mit den von Ihnen gesuchten Bedienungsanleitungen, Handbüchern, Ausstattungen und Form übereinstimmt, laden Sie es jetzt herunter. Lastmanuals ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang zum HUSQVARNA 266 Benutzerhandbuch Wir hoffen die HUSQVARNA 266 Bedienungsanleitung ist hilfreich für Sie.

DieBedienungsAnleitung-Hilfe zum Download von HUSQVARNA 266.


HUSQVARNA 266 SPARE PARTS: Laden Sie die komplette Bedienungsanleitung herunter (222 Ko)

Sie können sich auch noch diese Handbücher, die sich auf Ihr Produkt beziehen, herunterladen:

   HUSQVARNA 266 (2556 ko)

Handbuch Zusammenfassung: Gebrauchsanweisung HUSQVARNA 266SPARE PARTS

Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

[. . . ] Wir bitten Sie daher, diese aufmerksam zu lesen, bevor das GerSt in Betrieb genommen wird. Sicherheit Dieses GerSt wurde hergestellt, um von Erwachsenen benutzt zu werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, da Kinder es nicht anfassen oder es als Spielzeug verwenden. Sueren Reinigung des GerStes sowie beim Auswechseln der GlYhlampe (bei damit ausgestatteten GerSten) das GerSt spannungslos machen. Frosterfach nicht sofort essen, es ksnnte KSlte-Brandwunden verursachen. [. . . ] Suivant le modle, ce givre peut tre ZliminZ automatiquement (dZgivrage automatique) ou bien manuellement. Nessayez jamais denlever le givre avec un objet mZtallique, vous risqueriez dendommager irrZparablement lZvaporateur. Nemployez pour cela que la spatule en plastique livrZe avec lappareil. De mme, ne dZcollez jamais les bacs ^ glace avec un couteau ou tout autre objet tranchant. Ne placez ni bouteilles ni bo"tes de boissons gazeuses dans le congZlateur/compartiment ^ basse tempZrature, elles pourraient exploser. Protection de lenvironnement Cet appareil ne contient pas, dans son circuit de rZfrigZrant et ses matires isolantes, de gaz rZfrigZrant nocifs ^ la couche dozone. Lappareil ne doit pas tre mis au rebut avec les ordures urbaines et la ferraille. Il faut Zviter dendommager le circuit de rZfrigZrant, surtout ^ larrire de lappareil, prs de lZnchangeur thermique. Vous pouvez vous renseigner sur les centres de ramassage auprs de votre bureau municipal. Les matZriaux utilisZs dans cet appareil identifiZs par le symbole sont recyclables. General Safety This appliance is designed to be operated by adults. Children should not be allowed to tamper with the controls or play with the product. It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. 8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie. PE PP PS PE pour polyZthylne** 02 = ^ PE-HD; 04 = ^ PE-LD PP pour le polypropylne PS pour le polystyrne PICES EN MATIRE PLASTIQUE Pour faciliter lZlimination et :ou le recyclage des matZriaux, la plupart des pices de lappareil ont une contremarque qui en facilite lindentification. Pour les emballages de matires plastiques recyclables, par example: PS SAN ABS Belangrijk advies De constructie van dit apparaat is zodanig, dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een blijvende veiligheid, en ook om mogeljke schade te voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door personen die daarvoor de vereiste vakbekwaamheid bezitten. Wij adviseren u herstel- en/of controlewerkzaamheden door uw vakhandelaar of door ELECTROLUX SERVICE te laten uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS onderdelen te laten plaatsen. SOMMAIRE Avertissements et conseils importants Renseignements pour lZlimination des matZriaux demballage Utilisation Nettoyage Mise en service RZglage de la tempZrature RZfrigZration CongZlation Conservation des produits surgelZs Glaons DZcongZlation Tablettes amovibles Balconnets Conseils Conseils pour la rZfrigeration Conseils pour la congZlation Conseils pour la surgZlation Entretien 16 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 Nettoyage Arrt prolongZ Remplacement de lampoule DZgivrage Anomalie de fonctionnement Informations techniques Installation Emplacement Branchement Zlectrique RZversibilitZ des portes Instructions pour lencastrement Conditions de garantie 23 23 23 23 24 25 25 25 25 26 26 30 ELECTROLUX SERVICE ELECTROLUX SERVICE Nederland Belgi` Luxembourg/ Luxemburg ELECTROLUX SERVICE ELECTROLUX SERVICE Vennootsweg 1 2404 CG Alphen aan den Rijn Postbus 120 2400 AC Alphen aan den Rijn Storingsmeldingen op werkdagen tijdens kantooruren: Tel. : 0172 - 46 83 00 Fax. : 0172 - 46 82 55 Onderdelenverkoop op werkdagen tijdens kantooruren: Tel. : 0172 - 46 84 00 Fax. : 0172 - 46 83 76 Bergensesteenweg 719 1520 Halle (Lembeek) Thuisherstellingen: Tel. : 02-3630444 Fax: 02-3630400 Wisselstukken: Tel. : 02-3630555 Fax: 02-3630500 7, Rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg-Hamm Service aprs vente: Kundendienst: Tel. : 42 43 11 Fax: 42 43 14 60 18 47 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden. UTILISATION Nettoyage Lappareil Ztant convenablement installZ, nous vous conseillons de le nettoyer soigneusement avec de leau tide savonneuse, pour enlever lodeur caractZristique de neuf. Nutilisez pas de produits abrasifs, de poudre ^ rZcurer ni dZponge mZtallique. RZfrigZration Pour obtenir le meilleur rendement du compartiment rZfrigZrateur: nintroduisez pas daliments encore chauds ou de liquides en Zvaporation dans la cuve; couvrez les aliments, surtout sils sont aromatiques; placez les denrZes de faon ^ ce que l'air puisse circuler tout autour. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent ZZn jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. 1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires zjn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten. 2 Indien binnen de garantietermijn door ZANUSSI reparaties worden verricht, wordt de oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd. Op reparaties buiten de garantietermijn door ZANUSSI verricht, en op de hierbeij geleverde, betaalde en gemonteerde onderdelen wordt 1 jaar garantie verleend. Indien na drie maal uitvoeren van eenzelfde reparatie, hetzelfde defect opnieuw optreedt en geen resultaat van een opnieuw uitvoeren van een reparatie verwacht mag worden, zal een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel worden aangeboden. [. . . ] Wacht, na het plaatsen van het apparaat, ten minste een half uur alvorens de steker in het stopcontact te steken. Daarmee geeft u de olie de gelegenheid in de compressor terug te vloeien. Apparaten welke van een absorptieunit voorzien zijn kunnen direct in bedrijf genomen worden. Controleer circa 24 uur na het in bedrijf stellen of het apparaat naar behoren werkt. Milieubescherming Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in de isolatie, geen ozononvriendelijke stoffen. [. . . ]

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR DEN DOWNLOAD VON GEBRAUCHSANLEITUNG HUSQVARNA 266

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter…
DieBedienungsAnleitung kann in keiner Weise dafür verantwortlich gemacht werden, dass gesuchte Dokumente nicht verfügbar, unvollständig oder in einer fremden Sprach verfasst sind, oder wenn Produkt oder Sprache nicht der Beschreibung entsprechen. DieBedienungsAnleitung bietet keinerlei Übersetzungsdienste an.

Wenn Sie die Bedingungen akzeptieren, klicken Sie auf "Das Benutzerhandbuch herunterladen" am Ende dieses Vertrages, der Download von Handbuch HUSQVARNA 266 startet dann.

Suchen Sie nach einem Bedienungsanleitung

 

Copyright © 2015 - DieBedienungsAnleitung - Alle Rechte vorbehalten.
Warenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer

flag