Bedienungsanleitung LENCO XBB-070 BROCHURE

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter… VERGESSEN SIE NICHT DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM KAUF ZU LESEN!!!

Gesponsorte Links

Falls dieses Dokument mit den von Ihnen gesuchten Bedienungsanleitungen, Handbüchern, Ausstattungen und Form übereinstimmt, laden Sie es jetzt herunter. Lastmanuals ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang zum LENCO XBB-070 Benutzerhandbuch Wir hoffen die LENCO XBB-070 Bedienungsanleitung ist hilfreich für Sie.

DieBedienungsAnleitung-Hilfe zum Download von LENCO XBB-070.


LENCO XBB-070 BROCHURE: Laden Sie die komplette Bedienungsanleitung herunter (247 Ko)

Sie können sich auch noch diese Handbücher, die sich auf Ihr Produkt beziehen, herunterladen:

   LENCO XBB-070 (47 ko)

Handbuch Zusammenfassung: Gebrauchsanweisung LENCO XBB-070BROCHURE

Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

[. . . ] * Installeer in overeenstemming met de bijgesloten Snelstartgids en deze Handleiding. * Bescherm het netsnoer, zorg ervoor dat er niet op gestapt wordt en dat het niet geplet wordt, vooral bij de stekker en het punt waar de kabel de TV verlaat. * Haal de stekker van de TV uit het stopcontact tijdens onweer of bij lange perioden van niet-gebruik. WAARSCHUWING!OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, STEL DEZE TV NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. [. . . ] Het Beeldmenu bevat de volgende opties Beeldmodus Kies uit Standaard, Film, Levendig en Persoonlijk. Opmerking: Contrast, Helderheid, Kleur en Scherpte kunnen alleen worden aangepast in de Persoonlijke-modus in de beeldmodus instellingen. Contrast Regelt het verschil tussen de helderste en donkerste gedeelten van het beeld. Helderheid Regelt de algemene helderheid van het beeld Kleur Regelt de kleur. Scherpte Verhoog deze instelling om scherpe randen te tonen, verlaag de instelling voor zachte hoeken. Ruisvermindering Verminder storingsruis door "ON" (AAN) te selecteren (Kan worden geselecteerd in ATV-modus). 20 Menu-instellingen Gebruik de en selecteren, druk op de knoppen om het Geluidsmenu (zoals de bovenstaande afbeelding) te knop om het menu te openen. Het Geluidsmenu bevat de volgende opties: Geluidsmodus Hier kunt u de geluidsmodus instellen, u kunt kiezen uit: Standaard, Muziek, Film en Persoonlijk. Bass (Kan worden aangepast als de geluidsmodus is ingesteld op User) Regelt de relatieve intensiteit van lagere tonen. Treble (Kan worden ingesteld als de geluidsmodus is ingesteld op User) Regelt de relatieve intensiteit van hogere tonen. Balans Om de balans van de linker en rechter geluidstrack in te stellen of om het volume van de linker en rechter geluidstrack uit te zetten. AVL Deze optie regelt het volume van een programma automatisch wanneer de optie is ingesteld op "On" (Aan). 21 Menu-instellingen Gebruik de en knoppen om het Instellingenmenu te selecteren (zoals in de bovenstaande afbeelding), druk op de knop om het menu te openen. Het Instellingenmenu bevat de volgende opties: Taal Hier kunt u de menutaal instellen. Met een SVCD of VCD 2. 0 drukt u op de nummertoetsen om een nummer te kiezen om af te spelen. Druk op OK of Play om het afspelen van het gemarkeerde nummer te beginnen. Teruggaan naar het menu tijdens het afspelen: Tijdens het afspelen van een DVD drukt u op de Menu knop om terug te keren naar het "ROOT MENU". Wanneer een SVCD of VCD aan het afspelen is, en PBC is "aan" druk dat op de Menu of Terug knop om terug te keren naar het disk menu. Druk tijdens het afspelen van een DVD op Titel om de titelinhoud van de DVD te tonen. Gebruik de pijltjestoetsen om de titel die u wilt kiezen te markeren en druk op OK om te bevestigen; u kunt ook de nummertoetsen gebruiken om te kiezen. De DVD speler begint het eerste hoofdstuk af te spelen van de gekozen titel. Compatibel met DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA en digitale audio disk/JPEG disks. Wanneer een SVCD of VCD disk geladen is en PCB is "aan", kunt u PBC "uit" zetten door een keer op de MENU knop te drukken. Behalve voor SVCD of VCD disks, kunt u in de stopstand op de Play knop drukken om de speler in de "Scène" stand te laten afspelen. Compatibel met DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA en digitale audio disk/JPEG disks. [. . . ] CLASSIFICATIE Met de classificatie functie kunt u grenzen aangeven, bijvoorbeeld voor films. Op deze manier kunt u in de gaten houden welke DVD's uw familie kijkt. Er zijn 8 niveaus, van `kindervriendelijk' tot `alleen voor volwassenen'. TAAL INSTELLEN De mogelijkheden voor het instellen van de taal worden hieronder aangegeven: - OSD TAAL: U kunt de taal kiezen die op het scherm (On-Screen Display) getoond wordt. [. . . ]

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR DEN DOWNLOAD VON GEBRAUCHSANLEITUNG LENCO XBB-070

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter…
DieBedienungsAnleitung kann in keiner Weise dafür verantwortlich gemacht werden, dass gesuchte Dokumente nicht verfügbar, unvollständig oder in einer fremden Sprach verfasst sind, oder wenn Produkt oder Sprache nicht der Beschreibung entsprechen. DieBedienungsAnleitung bietet keinerlei Übersetzungsdienste an.

Wenn Sie die Bedingungen akzeptieren, klicken Sie auf "Das Benutzerhandbuch herunterladen" am Ende dieses Vertrages, der Download von Handbuch LENCO XBB-070 startet dann.

Suchen Sie nach einem Bedienungsanleitung

 

Copyright © 2015 - DieBedienungsAnleitung - Alle Rechte vorbehalten.
Warenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer

flag