Bedienungsanleitung MARYNEN CMK726RE

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter… VERGESSEN SIE NICHT DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM KAUF ZU LESEN!!!

Gesponsorte Links

Falls dieses Dokument mit den von Ihnen gesuchten Bedienungsanleitungen, Handbüchern, Ausstattungen und Form übereinstimmt, laden Sie es jetzt herunter. Lastmanuals ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang zum MARYNEN CMK726RE Benutzerhandbuch Wir hoffen die MARYNEN CMK726RE Bedienungsanleitung ist hilfreich für Sie.

DieBedienungsAnleitung-Hilfe zum Download von MARYNEN CMK726RE.


MARYNEN CMK726RE : Laden Sie die komplette Bedienungsanleitung herunter (176 Ko)

Handbuch Zusammenfassung: Gebrauchsanweisung MARYNEN CMK726RE

Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

[. . . ] Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. Het is voor een klein kind niet onmogelijk om in de trommel te kruipen. Hebt u een klein kind of een huisdier, controleer dan eerst en sluit daarna pas de vuldeur. s s s GEBRUIK s Gebruik het toestel alleen voor het drogen van huishoudtextiel. [. . . ] Indien het snoer te kort blijkt te zijn, laat door uw installateur dan een langer snoer aan de machine monteren of het stopcontact verplaatsen. In bad- of doucheruimten moet doorgaans een zogeheten "vaste aansluiting" gemaakt worden; raadpleeg uw installateur. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel, ontstaan door het niet voldoen aan bovenstaande veiligheidsvoorschriften. P1046 A B A B P1043 C Indien de droger bovenop de wasmachine is geïnstalleerd, kan het condenswater evengoed met behulp van de afvoerslang uit de tekening afgevoerd worden; denk erom dat de slang naar beneden gericht moet zijn. C 5 i AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS hoogte breedte diepte 85 cm 60 cm 60 cm 220/230 V/50 Hz 2600 W 16 A katoen en linnen synthetica katoen en linnen katoen en linnen 5, 0 kg 2, 5 kg 3, 9 kWh (5 kg kastdroog) 3, 1 kWh (5 kg strijkdroog) NETSPANNING/FREQUENTIE AANSLUITWAARDE ZEKEREN MET MINIMAAL CAPACITEIT VERBRUIKSWAARDEN Dit toestel voldoet aan de EG-richtlijn 89/336 EEG, 73/23 EEG. 6 BEDIENING Bedieningspaneel KOOK- EN BONTWAS EXTRA DROOG KASTDROOG STRIJKDROOG SYNTHETICA KASTDROOG 4 OP TIJD DROGEN 20-90 MIN. CMK 726 RE 1 2 3 DEUR OPENEN LAGE TEMPERATUUR ZOEMER UIT START DROGEN AFKOELEN EINDE PROGRAMMA WATERHOUDER AAN/UIT 1 234 5 67 89 10 11 1 Waterhouder De waterhouder moet na iedere droogbeurt geleegd worden. 6 Controlelampje "drogen" Dit lampje geeft aan dat de machine in de droogfase is. 2 Toets deur openen/programma onderbreking Door deze toets in te drukken opent u de deur, het eventueel lopende programma stopt. 7 Controlelampje "afkoelen" Dit lampje geeft aan dat de machine in de afkoelfase is. Deze duurt 9 minuten. 8 Signaallampje waterhouder 3 Toets "lage temperatuur" Druk deze toets voortijds in als u synthetica met het op tijd drogen programma gaat drogen. Het lampje knippert als de waterhouder vol is. 9 Controlelampje "einde programma" Dit lampje knippert afgewisseld door het lampje aan het einde van het programma (na de afkoelfase) en gedurende de antikreukfase. Het herinnert u eraan dat u het filter schoon moet maken en de waterhouder moet legen. Het lampje gaat uit als u de deur opent of als de programmaknop op "0" gedraaid wordt. 4 Toets "zoemer uit" Druk deze toets voortijds in als u niet wilt dat de machine tijdens de antikreukfase een zoemtoon laat horen. Belangrijk: U hoort de zoemtoon 1 minuut lang wanneer de waterhouder vol is, ook als u de toets "zoemer uit" ingedrukt heeft. 10 Programmaknop 5 Toets "start" Na instelling van het programma drukt u op deze toets om het programma te starten. Als de deur tijdens het afwerken van het programma geopend wordt, moet u de toets nogmaals indrukken om het programma verder te laten lopen nadat u de deur weer gesloten heeft. De "start" toets moet ook ingedrukt worden als er een stroomonderbreking geweest is en tevens nadat u, tijdens het programma, de waterhouder geleegd en weer aangebracht heeft. De programmaknop is gemerkt met letters voor de automatische programma's en met minuten voor het op tijd drogen of nadrogen. Automatisch drogen De machine werkt in deze programma's met vochtsensoren. Alles wat u te doen hebt is programma 1, 2, 3, of 4 te kiezen, al naar gelang de gewenste droogtegraad. 7 Op tijd drogen U kunt een tijdsduur tot maximum 90 minuten instellen. Bij het instellen van korte droogtijden moet u er rekening mee houden dat de machine de laatste 9 minuten met koude lucht werkt. Op tijd drogen is gewenst voor: Het nadrogen van wasgoed dat u met de strijkwas meegedroogd hebt, maar niet strijkt. Om een programma te annuleren draait u de programmaknop op "0". [. . . ] Dan met een borstel reinigen en van binnen en van buiten afspoelen onder de douche. Het apparaat noit gebruiken zonder luchtkondensor. P0636 P0639 12 Waterhouder legen De aan het wasgoed onttrokken waterdamp wordt binnen de machine gecondenseerd en als water in de waterhouder opgevangen. Zoudt u dat vergeten hebben, dan zorgt een overloopbeveiliging ervoor dat het programma onderbroken wordt: het betreffende signaallampje brandt, de machine is gestopt en de was is nog nat. [. . . ]

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR DEN DOWNLOAD VON GEBRAUCHSANLEITUNG MARYNEN CMK726RE

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter…
DieBedienungsAnleitung kann in keiner Weise dafür verantwortlich gemacht werden, dass gesuchte Dokumente nicht verfügbar, unvollständig oder in einer fremden Sprach verfasst sind, oder wenn Produkt oder Sprache nicht der Beschreibung entsprechen. DieBedienungsAnleitung bietet keinerlei Übersetzungsdienste an.

Wenn Sie die Bedingungen akzeptieren, klicken Sie auf "Das Benutzerhandbuch herunterladen" am Ende dieses Vertrages, der Download von Handbuch MARYNEN CMK726RE startet dann.

Suchen Sie nach einem Bedienungsanleitung

 

Copyright © 2015 - DieBedienungsAnleitung - Alle Rechte vorbehalten.
Warenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer

flag