Bedienungsanleitung SAMSUNG DVD-C450

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter… VERGESSEN SIE NICHT DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM KAUF ZU LESEN!!!

Gesponsorte Links

Falls dieses Dokument mit den von Ihnen gesuchten Bedienungsanleitungen, Handbüchern, Ausstattungen und Form übereinstimmt, laden Sie es jetzt herunter. Lastmanuals ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang zum SAMSUNG DVD-C450 Benutzerhandbuch Wir hoffen die SAMSUNG DVD-C450 Bedienungsanleitung ist hilfreich für Sie.

DieBedienungsAnleitung-Hilfe zum Download von SAMSUNG DVD-C450.


SAMSUNG DVD-C450 : Laden Sie die komplette Bedienungsanleitung herunter (4049 Ko)

Sie können sich auch noch diese Handbücher, die sich auf Ihr Produkt beziehen, herunterladen:

   SAMSUNG DVD-C450 (2149 ko)
   SAMSUNG DVD-C450 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (152 ko)

Handbuch Zusammenfassung: Gebrauchsanweisung SAMSUNG DVD-C450

Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

[. . . ] DVD-C450 DVD-C350 Lecteur DVD Manuel d'utilisation Un monde de possibilités Merci d'avoir choisi Samsung. Pour bénéficier d'un service plus complet, enregistrez votre produit sur le site www. samsung. com/global/register AK68-01952A FRANÇAIS Précautions 1. Installation Assurez-vous que l'alimentation secteur de votre domicile corresponde bien à celle indiquée sur la plaque d'identification apposée au dos de votre appareil. Installez celui-ci sur un support adapté plat, en lui ménageant suffisamment d'espace libre pour une bonne ventilation (7 à 10 cm). [. . . ] Aanpassingen aan het product die noodzakelijk zijn om te voldoen aan landelijke of plaatselijke technische of veiligheids- voorschriften die gelden in enig land anders dan dat waarvoor het product oorspronkelijk is ontworpen en gefabriceerd, worden niet beschouwd als voortvloeiende uit materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie dekt geen van de volgende zaken: a) Periodieke controles, onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen veroorzaakt door normaal gebruik en slijtage. Hierbij dient vermeld te worden dat bij alle beeldbuizen, ongeacht het fabrikaat, de helderheid met het verstrijken van de tijd afneemt. b) Kosten verbonden aan transport, verwijdering of installatie van het product. c) Misbruik, inclusief het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product bestemd is, of onjuiste installatie. d) Schade veroorzaakt door bliksem, water, vuur, overmacht, oorlog, rellen, aansluiting op onjuist voltage, onvoldoende ventilatie, vallen, stoten, onoordeelkundig gebruik of enige andere oorzaak die buiten de controle van Samsung valt. Deze garantie geldt voor iedereen die gedurende de garantieperiode legaal in het bezit is gekomen van het product. De wettelijke rechten van de koper krachtens enigerlei van toepassing zijnde nationale wetgeving, hetzij jegens de verkoper en voortvloeiend uit het koopcontract, hetzij anderszins, worden door deze garantie niet beïnvloed. Tenzij de nationale wetgeving anders bepaalt, zijn de rechten voortvloeiend uit deze garantie de enige rechten van de koper, en kunnen Samsung, haar dochtermaatschappijen en vertegen-woordigingen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirect of voortvloeiend verlies. EUROPESE GARANTIE Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente. LUXEMBOURG Area BELGIQUE Contact Samsung wereldwijd Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung. Region North America Region Canada Contact Center 1-800-SAMSUNG (726-7864) Web Site www. samsung. com/ca Area Canada Mexico U. S. A Argentine Brazil Chile Nicaragua Honduras Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Jamaica Panama Puerto Rico Rep. Dominica Trinidad & Tobago Venezuela Colombia Belgium Czech Republic Denmark Finland France Germany Hungary Italia Luxemburg Netherlands Norway Poland Portugal Slovakia Spain Sweden U. K Eire Austria Switzerland Russia Kazakhstan Uzbekistan Kyrgyzstan Tadjikistan Contact Center 1-800-SAMSUNG (726-7864) 01-800-SAMSUNG (726-7864) 1-800-SAMSUNG (726-7864) 0800-333-3733 0800-124-421, 4004-0000 800-SAMSUNG (726-7864) 00-1800-5077267 800-7919267 0-800-507-7267 1-800-10-7267 800-6225 1-800-299-0013 1-800-234-7267 800-7267 1-800-682-3180 1-800-751-2676 1-800-SAMSUNG (726-7864) 0-800-100-5303 01-8000112112 02 201 2418 800-SAMSUNG (800-726786) 8-SAMSUNG (7267864) 30-6227 515 01 4863 0000 01805-SAMSUNG (726-7864 0, 14/Min) 06-80-SAMSUNG (726-7864) 800-SAMSUNG (726-7864) 02 261 03 710 0900-SAMSUNG (0900-7267864) ( 0, 10/Min) 3-SAMSUNG (7267864) 0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33 80820-SAMSUNG (726-7864) 0800-SAMSUNG (726-7864) 902-1-SAMSUNG (902 172 678) 0771 726 7864 (SAMSUNG) 0845 SAMSUNG (7267864) 0818 717 100 0810-SAMSUNG (7267864, 0. 07/min) 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0. 08/min) 8-800-555-55-55 8-10-800-500-55-500 8-10-800-500-55-500 00-800-500-55-500 8-10-800-500-55-500 8-800-502-0000 810-800-500-55-500 00-800-500-55-500 8-800-77777 8000-7267 800-7267 1300 362 603 0800 SAMSUNG (0800 726 786) 400-810-5858, 010-6475 1880 3698-4698 3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282 0800-112-8888 0120-327-527 1800-88-9999 1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777 1800-SAMSUNG (726-7864) 1800-29-3232, 02-689-3232 0800-329-999 1 800 588 889 444 77 11 0860-SAMSUNG (726-7864 ) 800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726 Web Site www. samsung. com/ca www. samsung. com/mx www. samsung. com/us www. samsung. com/ar www. samsung. com/br www. samsung. com/cl www. samsung. com/latin www. samsung. com/latin www. samsung. com/latin www. samsung. com/latin www. samsung. com/latin www. samsung. com/latin www. samsung. com/latin www. samsung. com/latin www. samsung. com/latin www. samsung. com/latin www. samsung. com/latin www. samsung. com/latin www. samsung. com. co www. samsung. com/be (Dutch) www. samsung. com/be_fr (French) www. samsung. com/cz www. samsung. com/dk www. samsung. com/fi www. samsung. com/fr www. samsung. de www. samsung. com/hu www. samsung. com/it www. samsung. com/lu www. samsung. com/nl www. samsung. com/no www. samsung. com/pl www. samsung. com/pt www. samsung. com/sk www. samsung. com/es www. samsung. com/se www. samsung. com/uk www. samsung. com/ie www. samsung. com/at www. samsung. com/ch www. samsung. com/ch_fr/ (French) www. samsung. ru www. samsung. com/kz_ru www. samsung. com/kz_ru www. samsung. ua www. samsung. com/ua_ru www. samsung. com/lt www. samsung. com/lv www. samsung. com/ee www. samsung. com/au www. samsung. com/nz www. samsung. com/cn www. samsung. com/hk www. samsung. com/hk_en/ www. samsung. com/in www. samsung. com/id www. samsung. com/jp www. samsung. com/my www. samsung. com/ph www. samsung. com/sg www. samsung. com/th www. samsung. com/tw www. samsung. com/vn www. samsung. com/tr www. samsung. com/za www. samsung. com/ae Guatemala 1-800-299-0013 www. samsung. com/latin Jamaica 1-800-234-7267 www. samsung. com/latin Samsung Electronics Benelux B. V. Panama 800-7267 www. samsung. com/latin Puerto Rico 1-800-682-3180 www. samsung. com/latin Medialaan 50, 1800 Vilvoorde Rep. Dominica 1-800-751-2676 www. samsung. com/latin Belgium Trinidad & Tobago 1-800-SAMSUNG (726-7864) www. samsung. com/latin Venezuela la Belgique : tel. 02 201 2418 www. samsung. com/be 0-800-100-5303 www. samsung. com/latin Pour Colombia 01-8000112112 www. samsung. com. co www. samsung. com/be (Dutch) Belgium 02 201 2418 www. samsung. com/be_fr (French) Pour le Luxembourg : tel. 02 261 03 710 www. samsung. com/lu Czech Republic 800-SAMSUNG (800-726786) www. samsung. com/cz Denmark 8-SAMSUNG (7267864) www. samsung. com/dk Finland 30-6227 515 www. samsung. com/fi France 01 4863 0000 www. samsung. com/fr CONDITIONS DE GARANTIE Germany 01805-SAMSUNG (726-7864 0, 14/Min) www. samsung. de Hungary 06-80-SAMSUNG (726-7864) www. samsung. com/hu Italia 800-SAMSUNG (726-7864) www. samsung. com/it 1. La garantie est Luxemburg uniqueement valable quand la carte de garantie ­ dûment remplie ­ est remise avec le 02 261 03 710 www. samsung. com/lu bon d'achat officiel, mentionnant 0900-SAMSUNG (0900-7267864) l'appareil. le numéro de série de ( 0, 10/Min) Netherlands www. samsung. com/nl Europe Norway 3-SAMSUNG (7267864) 2. Les obligations Poland de Samsung sont0 limitées à la(172678), 022-607-93-33 réparation ou à son approbation, www. samsung. com/no de le remplacement 801 1SAMSUNG www. samsung. com/pl l'appareil ou dePortugal la pièce en panne. 80820-SAMSUNG (726-7864) www. samsung. com/pt 0800-SAMSUNG (726-7864) www. samsung. com/sk 3. Les réparationsSlovakia garantie doivent être exécutées dans les centres de service reconnus par sous Spain 902-1-SAMSUNG (902 172 678) www. samsung. com/es Samsung. Aucune indemnité ne sera726 7864 (SAMSUNG) réparations exécutéees par des revendeurs Sweden 0771 allouée pour des www. samsung. com/se ou centres de service non reconnus par Samsung. Chaque endommagement qui en résulte n'est pas U. K 0845 SAMSUNG (7267864) www. samsung. com/uk Eire 0818 717 100 www. samsung. com/ie couvert par cette garantie. [. . . ] · When the resolution is changed during playback, it may take a few seconds for a normal image to appear. Reference Troubleshooting Before requesting service (troubleshooting), please check the following. Problem The screen is blocked Forgot password. Action ·Pressthe / button (in front panel) for more than 5 seconds under no disc inside. · Press the / button (in front panel) for more than 5 seconds under no disc inside. All setings including the password will revert to the factory settings. [. . . ]

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR DEN DOWNLOAD VON GEBRAUCHSANLEITUNG SAMSUNG DVD-C450

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter…
DieBedienungsAnleitung kann in keiner Weise dafür verantwortlich gemacht werden, dass gesuchte Dokumente nicht verfügbar, unvollständig oder in einer fremden Sprach verfasst sind, oder wenn Produkt oder Sprache nicht der Beschreibung entsprechen. DieBedienungsAnleitung bietet keinerlei Übersetzungsdienste an.

Wenn Sie die Bedingungen akzeptieren, klicken Sie auf "Das Benutzerhandbuch herunterladen" am Ende dieses Vertrages, der Download von Handbuch SAMSUNG DVD-C450 startet dann.

Suchen Sie nach einem Bedienungsanleitung

 

Copyright © 2015 - DieBedienungsAnleitung - Alle Rechte vorbehalten.
Warenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer

flag