Bedienungsanleitung SIEMENS LF457CA60/02

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter… VERGESSEN SIE NICHT DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM KAUF ZU LESEN!!!

Gesponsorte Links

Falls dieses Dokument mit den von Ihnen gesuchten Bedienungsanleitungen, Handbüchern, Ausstattungen und Form übereinstimmt, laden Sie es jetzt herunter. Lastmanuals ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang zum SIEMENS LF457CA60/02 Benutzerhandbuch Wir hoffen die SIEMENS LF457CA60/02 Bedienungsanleitung ist hilfreich für Sie.

DieBedienungsAnleitung-Hilfe zum Download von SIEMENS LF457CA60/02.


SIEMENS LF457CA60/02 : Laden Sie die komplette Bedienungsanleitung herunter (1813 Ko)

Sie können sich auch noch diese Handbücher, die sich auf Ihr Produkt beziehen, herunterladen:

   SIEMENS LF457CA60/02 INSTALLATION INSTRUCTIONS (1701 ko)
   SIEMENS LF457CA60/02 INSTALLATION INSTRUCTIONS (1701 ko)

Handbuch Zusammenfassung: Gebrauchsanweisung SIEMENS LF457CA60/02

Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

[. . . ] Technische Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spezielle Hinweise fr Gaskochgerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sachgemer Gebrauch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sachgeme Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betriebsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abluftbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] of Druk meermaals op toets tot de ventilator uitschakelt. Verlichting De verlichting kan onafhankelijk van de ventilator in- en uitgeschakeld worden. licht aan/uit Intensief-stand ventilator uit Op de intensief-stand werkt de ventilator op zijn hoogste vermogen. Deze stand kan worden gebruikt wanneer er kortstondig een sterke damp- en geurvorming plaatsvindt. Als de intensief-stand niet handmatig wordt uitgeschakeld, schakelt de ventilator na 10 minuten automatisch op stand 2. 0 ventilator op een lagere stand schakelen indicatie ventilatorstand ventilator inschakelen en op een hogere stand schakelen intensief-stand 54 Reiniging en onderhoud ONDERHOUD VAN HET APPARAAT Geschikte reinigings- en onderhoudsmiddelen voor uw apparaat zijn verkrijgbaar via de Hotline of de Online-shop (zie de omslag). Metalen vetfilter De aangebrachte metalen vetfilters nemen de vette bestanddelen van de keukendamp op. BRANDGEVAAR Bij toenemende verzadiging met vethoudende resten wordt de ontvlambaarheid groter. Bovendien kan dit een nadelige invloed hebben op de werking van de afzuigkap. Door de metalen vetfilters op tijd te reinigen, voorkomt u brandgevaar. Bij reiniging van de metalen vetfilters de toegankelijke delen van de behuizing ontdoen van neergeslagen vetresten. Oppervlakken van het apparaat OPMERKING: Lees de garantievoorwaarden in het bijgevoegde serviceboekje. De oppervlakken en de bedieningselementen van het apparaat zijn krasgevoelig. Neem daarom de volgende reinigingsaanwijzingen in acht: Reinig de afzuigkap niet met droge doeken, schuursponsjes, schuurmiddelen, zand-, zuur- en chloorhoudende reinigingsmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen. Reinig de oppervlakken en de bedieningselementen van het apparaat met een zachte vochtige doek en afwasmiddel of een zacht glasreinigingsmiddel. OPMERKING: Het glas van de halogeenlamp mag bij het aanbrengen niet worden aangeraakt. Schakel de stroom in door de stekker in het stopcontact te steken of de zekering in te schakelen. OPMERKING: Controleer of de lampen goed zijn aangebracht als de verlichting niet werkt. Defecte lampen moeten direct worden vervangen om overbelasting van de andere lampen te voorkomen. 3. Schakel de stroom in door de stekker in het stopcontact te steken of de zekering in te schakelen. 57 Montageaanwijzingen Lees voor de montage beslist de aanwijzingen en waarschuwingen in het hoofdstuk "Veiligheidsvoorschriften"! Buisverbinding De diameter van de luchtafvoerbuizen mag niet kleiner zijn dan 150 mm. Ronde buizen: Wij adviseren een inwendige diameter van 150 mm; de diameter dient echter minstens 120 mm te zijn. Platte luchtafvoerkanalen moeten dezelfde inwendige diameter hebben als ronde buizen. 113 cm2 Bij afwijkende buisdiameters: Afdichtstrips gebruiken. Gebruik met afvoerlucht De afvoerlucht wordt via een luchtkoker naar boven geleid, of rechtstreeks door de muur naar buiten. OPMERKING: De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd via een in gebruik zijnde rookof afvoergasschoorsteen, noch via een schacht die dient voor de ontluchting van ruimtes met stookplaatsen. Bij afvoer van afvoerlucht via een niet in gebruik zijnde rook- of afvoergasschoorsteen, dient u een vakbekwame schoorsteenveger te raadplegen. Bij de afvoer van afvoerlucht moeten de wettelijke voorschriften worden nageleefd (bijv. [. . . ] Deles fazem parte os interruptores LS, fusveis e contactores. Dados elctricos Os dados elctricos necessrios para a ligao encontram-se na placa de caractersticas, acessvel dentro do aparelho, depois de se retirarem os filtros de gordura. Este exaustor corresponde s determinaes EG sobre supresso de interferncias. 104 Montagem O exaustor est preparado para montagem na parede. Na montagem, tomar tambm ateno a eventuais acessrios especiais a instalar. Tomar ateno distncia mnima entre o aparelho de cozinhar e o exaustor (ver Instrues sobre segurana)! [. . . ]

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR DEN DOWNLOAD VON GEBRAUCHSANLEITUNG SIEMENS LF457CA60/02

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter…
DieBedienungsAnleitung kann in keiner Weise dafür verantwortlich gemacht werden, dass gesuchte Dokumente nicht verfügbar, unvollständig oder in einer fremden Sprach verfasst sind, oder wenn Produkt oder Sprache nicht der Beschreibung entsprechen. DieBedienungsAnleitung bietet keinerlei Übersetzungsdienste an.

Wenn Sie die Bedingungen akzeptieren, klicken Sie auf "Das Benutzerhandbuch herunterladen" am Ende dieses Vertrages, der Download von Handbuch SIEMENS LF457CA60/02 startet dann.

Suchen Sie nach einem Bedienungsanleitung

 

Copyright © 2015 - DieBedienungsAnleitung - Alle Rechte vorbehalten.
Warenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer

flag