Bedienungsanleitung SIEMENS LF959BL90/02 INSTALLATION INSTRUCTIONS

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter… VERGESSEN SIE NICHT DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM KAUF ZU LESEN!!!

Gesponsorte Links

Falls dieses Dokument mit den von Ihnen gesuchten Bedienungsanleitungen, Handbüchern, Ausstattungen und Form übereinstimmt, laden Sie es jetzt herunter. Lastmanuals ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang zum SIEMENS LF959BL90/02 Benutzerhandbuch Wir hoffen die SIEMENS LF959BL90/02 Bedienungsanleitung ist hilfreich für Sie.

DieBedienungsAnleitung-Hilfe zum Download von SIEMENS LF959BL90/02.


SIEMENS LF959BL90/02 INSTALLATION INSTRUCTIONS: Laden Sie die komplette Bedienungsanleitung herunter (2640 Ko)

Handbuch Zusammenfassung: Gebrauchsanweisung SIEMENS LF959BL90/02INSTALLATION INSTRUCTIONS

Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

[. . . ] Technische Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spezielle Hinweise fr Gaskochgerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sachgemer Gebrauch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sachgeme Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betriebsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abluftbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk op toets 0 om de indicatie uit te schakelen. Ventilator uitschakelen Druk op toets 0. De indicatie 0 gaat na korte tijd uit. Intensief-stand Op de intensief-stand werkt de ventilator op zijn hoogste vermogen. Deze stand kan worden gebruikt wanneer er kortstondig een sterke damp- en geurvorming plaatsvindt. Als de intensief-stand niet handmatig wordt uitgeschakeld, schakelt de ventilator na 10 minuten automatisch op stand 2. Signaal uit- en inschakelen Bij het indrukken van een toets klinkt er ter bevestiging een signaal. Om het signaal in te schakelen, herhaalt u deze handeling. Uitlopen van de ventilator Druk op de toets . De ventilator loopt 10 minuten in stand 1, daarbij knippert er een punt als indicatie. Daarna wordt de ventilator automatisch uitgeschakeld. 54 Reiniging en onderhoud ONDERHOUD VAN HET APPARAAT Geschikte reinigings- en onderhoudsmiddelen voor uw apparaat zijn verkrijgbaar via de Hotline of de Online-shop (zie de omslag). Metalen vetfilter De aangebrachte metalen vetfilters nemen de vette bestanddelen van de keukendamp op. BRANDGEVAAR Bij toenemende verzadiging met vethoudende resten wordt de ontvlambaarheid groter. Bovendien kan dit een nadelige invloed hebben op de werking van de afzuigkap. Door de metalen vetfilters op tijd te reinigen, voorkomt u brandgevaar. Bij reiniging van de metalen vetfilters de toegankelijke delen van de behuizing ontdoen van neergeslagen vetresten. Oppervlakken van het apparaat OPMERKING: Lees de garantievoorwaarden in het bijgevoegde serviceboekje. Ook na uitschakeling bestaat er nog enige tijd een risico van brandwonden!Vervang de defecte lamp door een nieuwe lamp van hetzelfde type en met hetzelfde vermogen (zie typeplaatje). Vervang de defecte lamp door een nieuwe lamp van hetzelfde type en met hetzelfde vermogen (zie typeplaatje). OPMERKING: Het glas van de halogeenlamp mag bij het aanbrengen niet worden aangeraakt. Schakel de stroom in door de stekker in het stopcontact te steken of de zekering in te schakelen. OPMERKING: Controleer of de lampen goed zijn aangebracht als de verlichting niet werkt. Defecte lampen moeten direct worden vervangen om overbelasting van de andere lampen te voorkomen. 3. Schakel de stroom in door de stekker in het stopcontact te steken of de zekering in te schakelen. 57 Montageaanwijzingen Lees voor de montage beslist de aanwijzingen en waarschuwingen in het hoofdstuk "Veiligheidsvoorschriften"! Buisverbinding De diameter van de luchtafvoerbuizen mag niet kleiner zijn dan 150 mm. Ronde buizen: Wij adviseren een inwendige diameter van 150 mm; de diameter dient echter minstens 120 mm te zijn. Platte luchtafvoerkanalen moeten dezelfde inwendige diameter hebben als ronde buizen. 113 cm2 Bij afwijkende buisdiameters: Afdichtstrips gebruiken. Gebruik met afvoerlucht De afvoerlucht wordt via een luchtkoker naar boven geleid, of rechtstreeks door de muur naar buiten. [. . . ] Instalar a tomada directamente por trs dos tubos decorativos do exaustor A tomada com contacto de segurana deve estar ligada a um circuito de corrente prprio. Se a tomada com contacto de segurana no tiver acesso fcil depois da instalao do exaustor, tem que existir um dispositivo de corte, como acontece numa ligao fixa. Se for necessria uma ligao fixa Deve ser previsto na instalao um dispositivo de corte. Como dispositivo de corte so vlidos interruptores com uma abertura de contactos superior a 3 mm e corte de ligao multipolar. Deles fazem parte os interruptores LS, fusveis e contactores. Dados elctricos Os dados elctricos necessrios para a ligao encontram-se na placa de caractersticas, acessvel dentro do aparelho, depois de se retirarem os filtros de gordura. [. . . ]

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR DEN DOWNLOAD VON GEBRAUCHSANLEITUNG SIEMENS LF959BL90/02

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter…
DieBedienungsAnleitung kann in keiner Weise dafür verantwortlich gemacht werden, dass gesuchte Dokumente nicht verfügbar, unvollständig oder in einer fremden Sprach verfasst sind, oder wenn Produkt oder Sprache nicht der Beschreibung entsprechen. DieBedienungsAnleitung bietet keinerlei Übersetzungsdienste an.

Wenn Sie die Bedingungen akzeptieren, klicken Sie auf "Das Benutzerhandbuch herunterladen" am Ende dieses Vertrages, der Download von Handbuch SIEMENS LF959BL90/02 startet dann.

Suchen Sie nach einem Bedienungsanleitung

 

Copyright © 2015 - DieBedienungsAnleitung - Alle Rechte vorbehalten.
Warenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer

flag