Bedienungsanleitung SIEMENS LF959BL90B/02 INSTALLATION INSTRUCTIONS

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter… VERGESSEN SIE NICHT DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM KAUF ZU LESEN!!!

Gesponsorte Links

Falls dieses Dokument mit den von Ihnen gesuchten Bedienungsanleitungen, Handbüchern, Ausstattungen und Form übereinstimmt, laden Sie es jetzt herunter. Lastmanuals ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang zum SIEMENS LF959BL90B/02 Benutzerhandbuch Wir hoffen die SIEMENS LF959BL90B/02 Bedienungsanleitung ist hilfreich für Sie.

DieBedienungsAnleitung-Hilfe zum Download von SIEMENS LF959BL90B/02.


SIEMENS LF959BL90B/02 INSTALLATION INSTRUCTIONS: Laden Sie die komplette Bedienungsanleitung herunter (2640 Ko)

Handbuch Zusammenfassung: Gebrauchsanweisung SIEMENS LF959BL90B/02INSTALLATION INSTRUCTIONS

Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

[. . . ] Technische Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spezielle Hinweise fr Gaskochgerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sachgemer Gebrauch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sachgeme Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betriebsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abluftbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Gebruik de afzuigkap nooit zonder vetfilters. 52 Gebruikswijze De afzuigkap kan worden gebruikt met afvoerlucht en met circulatielucht. Gebruik met afvoerlucht Afmetingen afvoerlucht De aangezogen lucht wordt door de vetfilters gereinigd en via een buizensysteem naar de buitenlucht afgevoerd. Gebruik met circulatielucht Afmetingen circulatielucht De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en een actieve-koolfilter gereinigd en weer teruggeleid naar de keuken. Om bij gebruik met circulatielucht de reukstoffen te binden, moet een actieve-koolfilter worden ingebouwd (zie "Demontage en montage van de vetfilters"). Zowel de complete montageset als reservefilters zijn verkrijgbaar bij de speciaalzaak, de klantenservice en de Online-shop. Het toebehorennummer vindt u achterin de gebruiksaanwijzing. 53 Bediening De beschrijving van de bediening geldt voor verschillende uitvoeringen van het apparaat. Het is mogelijk dat er kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op uw apparaat. ventilator uit licht aan/uit N. B. : Wij raden u aan de ventilator in te schakelen zodra u begint met koken en hem pas enkele minuten na het koken weer uit te schakelen. Zo wordt de keukendamp het effectiefst verwijderd. Ventilator inschakelen en ventilatorstanden instellen Druk op toets +. Om een lagere stand in te stellen drukt u op toets . 0 ventilator op een lagere stand schakelen indicatie ventilatorstand ventilator inschakelen en op een hogere stand schakelen intensief-stand Ventilator uitschakelen Druk op toets 0. of Druk meermaals op toets tot de ventilator uitschakelt. Verlichting De verlichting kan onafhankelijk van de ventilator in- en uitgeschakeld worden. licht aan/uit Intensief-stand ventilator uit Op de intensief-stand werkt de ventilator op zijn hoogste vermogen. Deze stand kan worden gebruikt wanneer er kortstondig een sterke damp- en geurvorming plaatsvindt. Ze kunnen worden meegegeven met het huisvuil. 56 Lampen vervangen Lees beslist de aanwijzingen en waarschuwingen in het hoofdstuk "Veiligheidsvoorschriften" voordat u de lampen vervangt. De beschrijving van de lampvervanging geldt voor verschillende uitvoeringen van het apparaat. OPMERKING: Lees de garantievoorwaarden in het bijgevoegde serviceboekje. Gloeilampen vervangen 1. Maak de lampafscherming los. Halogeenlampen vervangen Halogeenlampen worden tijdens het gebruik zeer heet. Ook na uitschakeling bestaat er nog enige tijd een risico van brandwonden!Vervang de defecte lamp door een nieuwe lamp van hetzelfde type en met hetzelfde vermogen (zie typeplaatje). 2. Vervang de defecte lamp door een nieuwe lamp van hetzelfde type en met hetzelfde vermogen (zie typeplaatje). OPMERKING: Het glas van de halogeenlamp mag bij het aanbrengen niet worden aangeraakt. Schakel de stroom in door de stekker in het stopcontact te steken of de zekering in te schakelen. OPMERKING: Controleer of de lampen goed zijn aangebracht als de verlichting niet werkt. Defecte lampen moeten direct worden vervangen om overbelasting van de andere lampen te voorkomen. 3. [. . . ] Vedar adequadamente ambas as zonas de vedao. Instrues de montagem LIGAO ELCTRICA Antes da instalao elctrica, devem ser sempre observadas as instrues e os avisos no captulo Instrues sobre segurana!O exaustor s pode ser instalado por um electricista qualificado e que conhea as normas legais em vigor no local. PERIGO DE FERIMENTOS Se o cabo de ligao do exaustor estiver danificado, ele ter que ser substitudo pelo fabricante, pelos seus Servios Tcnicos ou por uma entidade devidamente qualificada e autorizada para o efeito, para se evitarem situaes de perigo. O exaustor s pode ser ligado a uma tomada com contacto de segurana instalada de acordo com as normas. [. . . ]

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR DEN DOWNLOAD VON GEBRAUCHSANLEITUNG SIEMENS LF959BL90B/02

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter…
DieBedienungsAnleitung kann in keiner Weise dafür verantwortlich gemacht werden, dass gesuchte Dokumente nicht verfügbar, unvollständig oder in einer fremden Sprach verfasst sind, oder wenn Produkt oder Sprache nicht der Beschreibung entsprechen. DieBedienungsAnleitung bietet keinerlei Übersetzungsdienste an.

Wenn Sie die Bedingungen akzeptieren, klicken Sie auf "Das Benutzerhandbuch herunterladen" am Ende dieses Vertrages, der Download von Handbuch SIEMENS LF959BL90B/02 startet dann.

Suchen Sie nach einem Bedienungsanleitung

 

Copyright © 2015 - DieBedienungsAnleitung - Alle Rechte vorbehalten.
Warenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer

flag