Bedienungsanleitung SONY CMT-BT60

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter… VERGESSEN SIE NICHT DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM KAUF ZU LESEN!!!

Gesponsorte Links

Falls dieses Dokument mit den von Ihnen gesuchten Bedienungsanleitungen, Handbüchern, Ausstattungen und Form übereinstimmt, laden Sie es jetzt herunter. Lastmanuals ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang zum SONY CMT-BT60 Benutzerhandbuch Wir hoffen die SONY CMT-BT60 Bedienungsanleitung ist hilfreich für Sie.

DieBedienungsAnleitung-Hilfe zum Download von SONY CMT-BT60.


SONY CMT-BT60 : Laden Sie die komplette Bedienungsanleitung herunter (223 Ko)

Handbuch Zusammenfassung: Gebrauchsanweisung SONY CMT-BT60

Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

[. . . ] Personal Audio System DK Betjeningsvejledning Musikdiske, der er kodet med teknologi til ophavsretlig beskyttelse Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der er i overensstemmelse med Compact Disc-standarden (CD). i de seneste år har en række pladeselskaber markedsført forskellige musikdiske , der er kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. [. . . ] ˎNår det er nødvendigt med en USB-kabelforbindelse, ˎ skal du tilslutte USB-kablet, der fulgte med den USBenhed, der skal tilsluttes. se oplysninger om forbindelse i betjeningsvejledningen til USB-enheden. ˎDet kan tage tid, før der vises "READING" efter tilslutning, ˎ afhængigt af den type USB-enhed, der tilsluttes. ˎDet maksimale antal mapper og filer på USB-enheden, der ˎ er kompatibelt med dette anlæg, er: 1  000* mapper (herunder rodmappen)  3000 filer 2  50 filer i en enkelt mappe 8  mappeniveauer (i filernes træstruktur) * Dette omfatter mapper, der ikke indeholder afspillelige lydfiler og tomme mapper. Com/support * Filer, der er ophavsretligt beskyttet af DRM (Digital Rights Management), og filer, der er downloadet fra en onlinemusikbutik, kan muligvis ikke afspilles på dette anlæg. ˎˎSe betjeningsvejledningen, der fulgte med din BLUETOOTH-enhed, for detaljerede oplysninger om BLUETOOTH-enheden, der skal tilsluttes. ˎFølgende vises: ˎ  en samlede afspilningstid for en CD-DA-disk (undtagen d når der er valgt PGM-tilstand, og afspilleren stoppes) d  en resterende afspilningstid for et musiknummer på CD-DA-disk  en resterende afspilningstid for en CD-DA-disk (kun når d der vælges normal afspilningstilstand under afspilning)  D3-mærkeoplysninger for MP3-filer. ˎˎHvis der er trængt væske ind i anlægget, eller hvis der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde strømforsyningen og få det efterset af fagfolk, inden du anvender det igen. ˎˎEr der noget, der blokerer anlæggets ventilationsåbninger?ˎBLUETOOTH-enheder, der forbindes til dette anlæg, skal ˎ overholde BLUETOOTH-specifikationen, der er fastsat af BLUETOOTH SIG, Inc. [. . . ] Hjerteformede, firkantede eller stjerneformede diske) ˎˎDiske, som har selvklæbende tape, papir eller etiketter påklistret ˎˎUdlejningsdiske eller brugte diske med påsatte mærkater, hvor der er lim uden for mærkaten ˎˎDiske, som har mærkater, der er trykt med blæk, som føles klæbrigt, når det berøres Understøttet BLUETOOTH-version og -profiler Profiler henviser til et standardsæt af egenskaber for forskellige BLUETOOTH-produktegenskaber. N  år en person, metallisk genstand, væg eller anden genstand befinder sig mellem enhederne med en BLUETOOTH-forbindelse  teder, hvor der er installeret et trådløst LAN S O  mkring mikrobølgeovne, der er i brug  teder, hvor der opstår andre S elektromagnetiske bølger * Frekvenser vises til to decimaler på dette anlæg. [. . . ]

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR DEN DOWNLOAD VON GEBRAUCHSANLEITUNG SONY CMT-BT60

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter…
DieBedienungsAnleitung kann in keiner Weise dafür verantwortlich gemacht werden, dass gesuchte Dokumente nicht verfügbar, unvollständig oder in einer fremden Sprach verfasst sind, oder wenn Produkt oder Sprache nicht der Beschreibung entsprechen. DieBedienungsAnleitung bietet keinerlei Übersetzungsdienste an.

Wenn Sie die Bedingungen akzeptieren, klicken Sie auf "Das Benutzerhandbuch herunterladen" am Ende dieses Vertrages, der Download von Handbuch SONY CMT-BT60 startet dann.

Suchen Sie nach einem Bedienungsanleitung

 

Copyright © 2015 - DieBedienungsAnleitung - Alle Rechte vorbehalten.
Warenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer

flag