Bedienungsanleitung YAMAHA RX-V420RDS

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter… VERGESSEN SIE NICHT DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM KAUF ZU LESEN!!!

Gesponsorte Links

Falls dieses Dokument mit den von Ihnen gesuchten Bedienungsanleitungen, Handbüchern, Ausstattungen und Form übereinstimmt, laden Sie es jetzt herunter. Lastmanuals ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang zum YAMAHA RX-V420RDS Benutzerhandbuch Wir hoffen die YAMAHA RX-V420RDS Bedienungsanleitung ist hilfreich für Sie.

DieBedienungsAnleitung-Hilfe zum Download von YAMAHA RX-V420RDS.


YAMAHA RX-V420RDS : Laden Sie die komplette Bedienungsanleitung herunter (10257 Ko)

Sie können sich auch noch diese Handbücher, die sich auf Ihr Produkt beziehen, herunterladen:

   YAMAHA RX-V420RDS RS 232 PROTOKOLL F X V420RDS (6 ko)
   YAMAHA RX-V420RDS FERNBEDIENUNGSCODES F X V420 (51 ko)
   YAMAHA RX-V420RDS (1491 ko)
   YAMAHA RX-V420RDS annexe 1 (1503 ko)

Handbuch Zusammenfassung: Gebrauchsanweisung YAMAHA RX-V420RDS

Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

[. . . ] GB RX-V420RDS Natural Sound AV Receiver Ampli-tuner audio-vidéo OWNER'S MANUAL MODE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG BRUKSANVISNING MANUALE DI ISTRUZIONI MANUAL DE INSTRUCCIONES GEBRUIKSAANWIJZING CAUTION: READ THIS BEFORE OPERATING YOUR UNIT. 1 To assure the finest performance, please read this manual carefully. Install this unit in a well ventilated, cool, dry, clean place with at least 30 cm on the top, 20 cm on the right and left, and 10 cm at the back of this unit for ventilation space -- away from direct sunlight, heat sources, vibration, dust, moisture, and/or cold. Locate this unit away from other electrical appliances, motors, or transformers to avoid humming sounds. To prevent fire or electrical shock, do not place this unit where it may get exposed to rain, water, and/or any type of liquid. [. . . ] När en röd indikator är tänd bredvid RDS-lägesindikatorn betyder det att motsvarande RDS-läge nu är inställt. INTRODUCTION PREPARATION Beskrivning av RDS-data Denna apparat kan ta emot PI-, PS-, PTY-, RT-, CT- och EON-data när en RDS-station är inställd. Observera · Vänta med att trycka på RDS MODE/FREQ när du ställer in en RDS-station tills en eller flera av RDS-lägesindikatorerna hunnit tändas på displayen. Om du trycker på knappen innan indikatorerna hunnit tändas går det inte att byta läge sedan. Det beror på att förstärkaren inte hunnit ta emot alla RDS-data från stationen ännu. · Det går inte att välja RDS-lägen för datatjänster som stationen inte erbjuder. · Apparaten kan inte utnyttja RDS-data om den mottagna signalen inte är tillräckligt stark. I synnerhet i RT-läget (radiotextläget) är det stora mängder data som måste uppfattas, så det kan hända att RT-data inte går att se på displayen även om andra RDS-data (PS, PTY, osv. ) visas på displayen. · Ibland kan det hända att det inte går att ta emot RDS-data på grund av dåliga mottagningsförhållanden. Tryck i så fall på TUNING MODE så att "AUTO"-indikatorn släcks på displayen. Då ändras visserligen ljudet till mono, men det kan hända att RDS-data visas på displayen när du ställer in ett RDS-läge. · Om signalstyrkan sjunker på grund av yttre störningar under mottagning från en RDS-station kan det hända att RDSdataströmmen plötsligt avbryts och ". . . WAIT" tänds på displayen. RDS MODE/FREQ I PS-läget (programserviceläget): Namnet på den inställda RDS-stationen visas på displayen. I PTY-läget (programtypsläget): Den typ av program som håller på att tas emot från RDSstationen visas på displayen. Du kan låta apparaten söka efter program av en viss typ som du vill lyssna på. Se "PTYsökning" för närmare detaljer. GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNINGSSÄTT I RT-läget (radiotextläget): Information om det program som just håller på att sändas av RDS-stationen (t. ex. namnet på den låt som spelas, artistens namn, osv. ) visas på displayen med maximalt 64 bokstäver och siffror, inklusive ä och ö, men inte å. Om andra tecken förekommer i RT-data visas de understrukna. ADVANCED OPERATION I CT-läget (klockläget): Rätt tid visas på displayen och uppdateras varje minut. Om dataströmmen avbryts tillfälligt kan det hända att "CT WAIT" tänds på displayen. PS-läge PTY-läge I EON (övervakning av andra radionät): Se "EON-funktionen" på sidan 33. RT-läge APPENDIX CT-läge Frekvensvisningsläge Svenska 31 MOTTAGNING AV RDS-STATIONER PTY-sökning Genom att välja en viss programtyp kan du låta apparaten automatiskt genomsöka alla RDS-stationer i snabbvalsminnet efter en station som sänder ett program av just den typen. I Avstängning av funktionen Tryck två gånger på PTY SEEK MODE. I Programtyper i PTY-läget Program från RDS-stationer är indelade i 15 programtyper. NEWS AFFAIRS INFO SPORT EDUCATE DRAMA CULTURE SCIENCE VARIED POP M ROCK M M. O. R. M LIGHT M CLASSICS OTHER M Nyheter Aktuella händelser Allmän information Sport Utbildningsprogram Radioteater Kultur Vetenskap Underhållning Pop Rock Blandad underhållningsmusik Lättare klassisk musik Seriös klassisk musik Annan musik 1 3 VOLUME DIGITAL RDS MODE/FREQ D I G I TA L EON STANDBY /ON SURROUND PTY SEEK MODE START INPUT MODE PRESET /TUNING 6CH INPUT BASS TREBLE BALANCE SPEAKERS A B PROGRAM EFFECT PRESET/TUNING A/B/C/D/E FM/AM INPUT EDIT MEMORY TUNING MODE ­ + ­ + L R ON OFF MAN'L/AUTO FM AUTO/MAN'L MONO PHONES VIDEO L AUDIO R SILENT VIDEO AUX 2 1 Tryck på PTY SEEK MODE för att ställa apparaten i PTY-sökningsläge. Programtypen för den station som för ögonblicket är inställd eller "NEWS" blinkar på displayen. PTY SEEK MODE START Blinkar 2 Tryck på PRESET/TUNING l eller h för att välja önskad programtyp. Vald programtyp blinkar på displayen. PRESET/TUNING Blinkar 3 Tryck på PTY SEEK START för att börja genomsöka alla RDS-stationer i snabbvalsminnet. Vald programtyp börjar blinka och indikatorn "PTY HOLD" tänds på displayen medan sökningen pågår. Tänds PTY SEEK MODE START PS PTY RT CT PTY HOLD BASS EXT. AUTO Vald programtyp blinkar. · Om apparaten hittar en station som håller på att sända ett program av rätt typ avbryts sökningen vid den stationen. · Om den inställda stationen inte är den station du vill lyssna på så tryck en gång till på PTY SEEK START. Apparaten börjar söka efter någon annan station som sänder ett program av samma typ. 32 MOTTAGNING AV RDS-STATIONER EON-funktionen Denna funktion använder datatjänsten EON (övervakning av andra radionät) på RDS-radionätet. Genom att helt enkelt välja en viss programtyp (NEWS (nyheter), INFO (information), AFFAIRS (aktuellt) eller SPORT) kan du låta apparaten automatiskt genomsöka alla RDS-stationer i snabbvalsminnet efter stationer som planerar att sända sådana program, och sedan gå över från den station du höll på att lyssna på till det programmet så fort det börjar sändas. 2 Tryck upprepade gånger på EON för att välja önskad programtyp (NEWS, INFO, AFFAIRS eller SPORT). [. . . ] 17 ADVANCED OPERATION E Externe decoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 T Testtoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 36, 41 Geluiddemping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 V Vertragingstijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR DEN DOWNLOAD VON GEBRAUCHSANLEITUNG YAMAHA RX-V420RDS

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter…
DieBedienungsAnleitung kann in keiner Weise dafür verantwortlich gemacht werden, dass gesuchte Dokumente nicht verfügbar, unvollständig oder in einer fremden Sprach verfasst sind, oder wenn Produkt oder Sprache nicht der Beschreibung entsprechen. DieBedienungsAnleitung bietet keinerlei Übersetzungsdienste an.

Wenn Sie die Bedingungen akzeptieren, klicken Sie auf "Das Benutzerhandbuch herunterladen" am Ende dieses Vertrages, der Download von Handbuch YAMAHA RX-V420RDS startet dann.

Suchen Sie nach einem Bedienungsanleitung

 

Copyright © 2015 - DieBedienungsAnleitung - Alle Rechte vorbehalten.
Warenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer

flag